ยังคง (KEPT)

ยังคง (KEPT)

อยู่กับความว่างเปล่า

กอดกับความเงียบเหงา

ไม่มีใคร

ผ่านไปแล้วทุกอย่าง

จบความฝันไป

ไม่มีเธอ

แต่ความรัก

ยังคงอยู่

ยังคงรู้สึก

ยังคงคิด

ถึงเธอเหลือเกิน

ฉันยัง

เหมือนเดิมอยู่ตรงนี้

ให้เธอได้รู้ว่า

หมดทั้งชีวิตก็มีเพียงเธอ

ความรักที่ฉันให้ไปหมดทั้งใจ

จะเป็นอย่างนั้นเสมอไป

ไม่เคยลืมภาพนั้นที่สองเราเคยมีกัน

จะจดจำไม่เคยเปลี่ยนไป

ว่าเรารักกันแค่ไหน

เก็บสิ่งดีๆทุกอย่าง

ช่วงเวลาครั้งนั้น

ที่ฉันมีเธอ

เพราะความรัก

ยังคงอยู่

ยังคงรู้สึก

ยังคงคิด

ถึงเธอเหลือเกิน

ฉันยัง

เหมือนเดิมอยู่ตรงนี้

ให้เธอได้รู้ว่า

หมดทั้งชีวิตก็มีเพียงเธอ

ความรักที่ฉันให้ไปหมดทั้งใจ

จะเป็นอย่างนั้นเสมอไป

ไม่เคยลืมภาพนั้นที่สองเราเคยมีกัน

จะจดจำไม่เคยเปลี่ยนไป

ว่าเรารักกันแค่ไหน

หมดทั้งชีวิตก็มีเพียงเธอ

ความรักที่ฉันให้ไปหมดทั้งใจ

จะเป็นอย่างนั้นเสมอไป

ไม่เคยลืมภาพนั้นที่สองเราเคยมีกัน

จะจดจำไม่เคยเปลี่ยนไป

ว่าเรารักกันแค่ไหน