มีอะไรอีกมั้ยที่ลืมบอก (TOP SECRET)

มีอะไรอีกมั้ยที่ลืมบอก (TOP SECRET)

เธอคงรอจนใกล้ปิดฉาก
ให้ฉันทำใจได้ลำบาก
ถึงได้เพิ่งมานึกออก
ถึงได้เพิ่งจะมาบอก
ถึงค่อยมาเฉลยความจริง

มีคนที่เธอรักอยู่ก่อน
เธอก็รู้ว่าฉันหมดสิทธิ์
เธอยังยอมให้คิดผิด
ฉันไม่รู้เธอคิดยังไง

แต่ก็แค่จงใจ ไม่ก็ทำเป็นลืม
อาจจะรอบางคน ที่เพิ่งนึกได้ว่ามีเขา
และก่อนจะจากไป

เธอมีอะไรอีกมั้ย ที่ลืมบอก
มีอะไรอีกมั้ย ที่ลืมหลอก
ช่วยนึกดีๆ เด๊ะ บอกวันนี้
เจ็บวันนี้ จบวันนี้ ซะเธอ

มีอะไรอีกมั้ย ที่ต้องเจ็บ
มีอะไรอีกมั้ย ที่ฉันต้องรู้
นอกจากฉัน มันเป็นคน
โง่งมงาย เป็นตัวอะไรของเธอ

กลัวเธอเองจะค้างคาใจ
ใจเธอคงจะไม่สบาย
ฉันก็เพียงแค่เป็นห่วง
ฉันไม่ได้จะมาถ่วง
ฉันไม่ได้จะรั้งตัวเธอ

มีคนที่เธอรักอยู่ก่อน
เธอก็รู้ว่าฉันหมดสิทธิ์
เธอยังยอมให้คิดผิด
ฉันไม่รู้เธอคิดยังไง

แต่ก็แค่จงใจ ไม่ก็ทำเป็นลืม
อาจจะรอบางคน ที่เพิ่งนึกได้ว่ามีเขา
และก่อนจะจากไป

เธอมีอะไรอีกมั้ย ที่ลืมบอก
มีอะไรอีกมั้ย ที่ลืมหลอก
ช่วยนึกดีๆ เด๊ะ บอกวันนี้
เจ็บวันนี้ จบวันนี้ ซะเธอ

มีอะไรอีกมั้ย ที่ต้องเจ็บ
มีอะไรอีกมั้ย ที่ฉันต้องรู้
นอกจากฉัน มันเป็นคน
โง่งมงาย เป็นตัวอะไรของเธอ

เธอมีอะไรอีกมั้ย ที่ลืมบอก
มีอะไรอีกมั้ย ที่ลืมหลอก
ช่วยนึกดีๆ เด๊ะ บอกวันนี้
เจ็บวันนี้ จบวันนี้ ซะเธอ

มีอะไรอีกมั้ย ที่ต้องเจ็บ
มีอะไรอีกมั้ย ที่ฉันต้องรู้
นอกจากฉัน มันเป็นคน
โง่งมงาย เป็นตัวอะไรของเธอ