ภาพสุดท้าย (Last Twilight)

ภาพสุดท้าย (Last Twilight)

ไม่เป็นไร ฉันก็แค่ต้องเข้าใจ

ไม่เป็นไร ถ้าแม้ทุกอย่างที่ฝันไว้ด้วยกัน

ไม่เป็นเหมือนที่ฝันฉันเข้าใจ

คำว่ารักที่เธอบอกรัก ช่วยต่อลมหายใจ

แค่ได้จำความรู้สึกนี้เอาไว้

ความทรงจำจะยังจดจำด้วยหัวใจ

จะไม่ลืมเลยเราเคยรักกันแค่ไหน

ภาพสุดท้ายที่ฉันจะจำคือภาพที่เรารักกัน

ภาพสุดท้ายคือตอนที่เธอมองมาในดวงตาฉัน

ภาพของเธอ จะจำเอาไว้

แม้ว่านานสักแค่ไหนก็ยังสวยงาม

ฉันจะจำเธอในใจ

ภาพของเธอ จะไม่ปล่อยให้หายไป

เสียงของเธอ จะยังคงดังในหัวใจ

แม้พรุ่งนี้จะเปลี่ยนไป

คำว่ารักคงไม่หายไปตามเวลา

คำว่ารักที่เธอบอกรัก ช่วยต่อลมหายใจ

แค่ได้จำความรู้สึกนี้เอาไว้

ความทรงจำจะยังจดจำด้วยหัวใจ

จะไม่ลืมเลยเราเคยรักกันแค่ไหน

ภาพสุดท้ายที่ฉันจะจำคือภาพที่เรารักกัน

ภาพสุดท้ายคือตอนที่เธอมองมาในดวงตาฉัน

ภาพของเธอ จะจำเอาไว้

แม้ว่านานสักแค่ไหนก็ยังสวยงาม

ฉันจะจำเธอในใจ

ภาพสุดท้ายที่ฉันจะจำคือภาพที่เรารักกัน

ภาพสุดท้ายคือตอนที่เธอมองมาในดวงตาฉัน

ภาพของเธอ จะจำเอาไว้

แม้ว่านานสักแค่ไหนก็ยังสวยงาม

ฉันจะจำเธอในใจ