พรากรัก

พรากรัก

ข้าอ้อนวอนขอพรจากฟ้า
ดาวนภาจะยอมให้ฉัน
เป็นคนนั้นที่ต้องจากกัน
เหมือนว่าฟ้าให้เราพบกัน
เหมือนว่าฉันได้ใช้หัวใจ
นานเท่าไหร่แล้วไม่มีใครเข้ามา

รู้ถึงคำว่ารักแท้จริง
เธอคือหญิงที่ฉันรักมาก
คำว่าพรากเราไปไม่อยากให้มี
แต่ทำไมฟ้าช่างใจร้าย
บทสุดท้ายทลายความรัก
โอ้อกเอ้ยใจข้าเอ้ย

ถ้าวันนี้ไม่มีเธอแล้ว
ฉันจะอยู่ได้ยังไง
ยังจดจำคำเคยพูดไว้
จะไม่ทิ้งไม่ลาไม่จาก
ข้าอ้อนวอนขอพรจากฟ้า
ดาวนภาจะยอมให้ฉัน
เป็นคนนั้นที่ต้องจากกัน
ฉันก็พร้อมยินยอมทุกอย่าง
แต่สุดท้ายข้าขอได้ไหม
ให้เราสองอย่าจากกัน
ให้รักเราชั่วนิรันดร์
ขอให้ฉันยังมีเธอ

เหมือนว่าฟ้าจงใจแกล้งเรา
ทำคนเหงาให้เจอรักจริง
แล้วก็ทำก็ทิ้งให้มีน้ำตา
อยากบอกว่าฟ้าช่างใจร้าย
บทสุดท้ายทลายความรัก
โอ้อกเอ้ยใจข้าเอ้ย

ถ้าวันนี้ไม่มีเธอแล้ว
ฉันจะอยู่ได้ยังไง
ยังจดจำคำเคยพูดไว้
จะไม่ทิ้งไม่ลาไม่จาก
ข้าอ้อนวอนขอพรจากฟ้า
ดาวนภาจะยอมให้ฉัน
เป็นคนนั้นที่ต้องจากกัน
ฉันก็พร้อมยินยอมทุกอย่าง
แต่สุดท้ายข้าขอได้ไหม
ให้เราสองอย่าจากกัน
ให้รักเราชั่วนิรันดร์
ขอให้ฉันยังมีเธอ

ถ้าวันนี้ไม่มีเธอแล้ว
ฉันจะอยู่ได้ยังไง
ยังจดจำคำเคยพูดไว้
จะไม่ทิ้งไม่ลาไม่จาก
ข้าอ้อนวอนขอพรจากฟ้า
ดาวนภาจะยอมให้ฉัน
เป็นคนนั้นที่ต้องจากกัน
ฉันก็พร้อมยินยอมทุกอย่าง
แต่สุดท้ายข้าขอได้ไหม
ให้เราสองอย่าจากกัน
ให้รักเราชั่วนิรันดร์
ขอให้ฉันยังมีเธอ