ฝันสลาย

ฝันสลาย

เธอ อยู่ตรงนั้นมีใครดูแลหรือเปล่า?
สบายดีไหมเธอกินอะไรหรือยัง?
เป็นเช่นไรนะตอนนี้

ส่วนฉัน อยู่ตรงนี้ยังไม่มีใครเหมือนเก่า
ยังกินอะไรเดิม ๆ ที่เธอชอบสั่ง
ยังเป็นแบบนี้ตลอดมา

ยังคิดถึงทุกช่วงเวลา
ที่เราสองนั้นเคยได้มี
ให้เข็มของนาฬิกา
วนไปสักล้านนาที
ฉันยังรักเธอเรื่อยไป
แม้กลายเป็นคนอื่นไกล
ต่อให้โลกสลาย
ฉันก็จะรักเพียงเธอ

คิดถึงทุกช่วงเวลา
ห่วงหาทุกวินาที
จากวันที่เราต้องลา
สบายดีไหมนะคนดี
ฉันยังรักเธอเรื่อยไป
แม้กลายเป็นคนอื่นไกล
ต่อให้ฝันสลาย
หมดดวงใจที่ฉันมี
ยกให้เธอ

แต่หัวใจเล่นตลกอีกแล้ว
ดั่งเธอมีเวทมนตร์มาสะกดให้แคล้ว
แล้วก็ไป
กลายเป็นฉันนั่นเองที่เสียใจ

ยังคิดถึงทุกช่วงเวลา
ที่เราสองนั้นเคยได้มี
ให้เข็มของนาฬิกา
วนไปสักล้านนาที
ฉันยังรักเธอเรื่อยไป
แม้กลายเป็นคนอื่นไกล
ต่อให้โลกสลาย
ฉันก็จะรักเพียงเธอ

คิดถึงทุกช่วงเวลา
ห่วงหาทุกวินาที
จากวันที่เราต้องลา
สบายดีไหมนะคนดี
ฉันยังรักเธอเรื่อยไป
แม้กลายเป็นคนอื่นไกล
ต่อให้ฝันสลาย
หมดดวงใจที่ฉันมี
ยกให้เธอ

ยังคิดถึงทุกช่วงเวลา
ที่เราสองนั้นเคยได้มี
ให้เข็มของนาฬิกา
วนไปสักล้านนาที
ฉันยังรักเธอเรื่อยไป
แม้กลายเป็นคนอื่นไกล
ต่อให้โลกสลาย
ฉันก็จะรักเพียงเธอ

คิดถึงทุกช่วงเวลา
ห่วงหาทุกวินาที
จากวันที่เราต้องลา
สบายดีไหมนะคนดี
ฉันยังรักเธอเรื่อยไป
แม้กลายเป็นคนอื่นไกล
ต่อให้ฝันสลาย
หมดดวงใจที่ฉันมี
ยกให้เธอ

กาลครั้งนั้นฉันเคยมีรัก
ดวงใจงดงาม เหนือกาลเวลา
จะนานเท่านาน จนจวบชั่วนิรันดร์
ราวกับคราในยามแรกเจอะเจอ
กาลครั้งนั้นฉันเคยมีรัก
ดวงใจงดงาม เหนือกาลเวลา
จะนานเท่านาน จนจวบชั่วนิรันดร์
ราวกับคราในยามแรกพบเธอ