ประโยคบอกเลิก

ประโยคบอกเลิก

ไม่ใช่ไม่รู้ ว่าเธอต้องไป
คงห้ามไม่ไหว อยากไปก็ไป
แต่ขอได้ไหม อย่ามาอ้างไปเรื่อยเปื่อย
พูดตรงตรงเถอะนะ

อยากให้ฉันได้เจอคนที่แสนดี
แม้วันนี้เราเข้ากันไม่ได้
เธอยังไม่พร้อมจะมีความรักในตอนนี้

ทุกคำที่เธอพูดมา แม้สวยงามและหวังดี แต่จริงจริงเป็นแค่
ประโยคบอกเลิกที่ใครก็ใช้ ประโยคบอกเล่าของคนหมดใจ
ประโยคที่ไม่สนใจและทิ้งกันไปอย่างนั้น

เมื่อก่อนเธอเคยพูดจะมีแค่ฉัน แต่ในวันนี้เธอคืนกลับคำ
ประโยคมันซ้ำเกินไป อย่าใช้คำพูดเหล่านั้น บอกว่าไม่รักยังดีกว่า

แค่เธอที่รู้ ความจริงที่เธอทิ้งกัน
กี่ล้านเหตุผล พูดให้ฉันยอมรับมัน
กี่หยดน้ำตาที่ทำเหมือนเธอเสียใจ แต่เปล่าเลยใช่ไหม
ทุกคำที่เธอพูดมา แม้สวยงามและหวังดี แต่จริงจริงเป็นแค่

ประโยคบอกเลิกที่ใครก็ใช้ ประโยคบอกเล่าของคนหมดใจ
ประโยคที่ไม่สนใจและทิ้งกันไปอย่างนั้น

เมื่อก่อนเธอเคยพูดจะมีแค่ฉัน แต่ในวันนี้เธอคืนกลับคำ
ประโยคมันซ้ำเกินไปอย่าใช้คำพูดเหล่านั้น บอกว่าไม่รักยังดีกว่า

ประโยคบอกเลิกที่ใครก็ใช้ ประโยคบอกเล่าของคนหมดใจ
ประโยคที่ไม่สนใจและทิ้งกันไปอย่างนั้น

เมื่อก่อนเธอเคยพูดจะมีแค่ฉัน แต่ในวันนี้เธอคืนกลับคำ
ประโยคมันซ้ำเกินไปอย่าใช้คำพูดเหล่านั้น

ประโยคบอกเลิกที่ใครก็ใช้ ประโยคบอกเล่าของคนหมดใจ
ประโยคที่ไม่สนใจและทิ้งกันไปอย่างนั้น

เมื่อก่อนเธอเคยพูดจะมีแค่ฉัน แต่ในวันนี้เธอคืนกลับคำ
ประโยคมันซ้ำเกินไปอย่าใช้คำพูดเหล่านั้น บอกว่าไม่รักยังดีกว่า