บอกเขาก่อน

บอกเขาก่อน

เธอมาทำดีกับฉันเท่าไร คงไม่ดีสักเท่าไหร่
ถ้าหัวใจ ของเธอยังจะมีเขา

เธอเข้ามาทำเป็นห่วงใย ใจจริงเธอเป็นห่วงใคร
ฉันรู้ดี ว่าเธอยังไม่ลืมเขา

*แต่มันคงไม่ดี สุดท้ายถ้าต้องมี สักคน ที่เสียใจ

**ให้เธอไปบอกเขาก่อน
ให้เธอไปบอกเขาก่อน
ให้เธอไปบอกเขาก่อน
ให้เธอไปบอกเขา…

รู้และเข้าใจ หากมันไม่มากไป ให้เธอไปคุยกับเขา

*แต่มันคงไม่ดี สุดท้ายถ้าต้องมี สักคน ที่เสียใจ

**ให้เธอไปบอกเขาก่อน
ให้เธอไปบอกเขาก่อน
ให้เธอไปบอกเขาก่อน
ให้เธอไปบอกเขา…

Bridge
ไม่ใช่ ไม่รัก (ไม่ใช่ ไม่สนใจ)
ไม่อยากแอบคิด (แต่มันก็ไม่แน่ใจ)
กลัวจะผิดหวัง (จะให้ฉันทำอย่างไร)
สุดท้ายไม่ว่าใครก็เจ็บช้ำ…