บรรเทา

บรรเทา

อาจไม่ใช่คนที่เธอฝันจะได้เจอ ไม่ใช่คนสำคัญ
แต่ฉันพร้อมรอเธอตรงนี้อยู่ข้างกัน วันที่เธอเศร้าใจ
หากชีวิตของเธอทุกอย่างตรงนั้น ดูเหมือนไม่เป็นอย่างใจ
บอกฉันได้เลยถ้าเธอต้องการ

ฉันนั้นไม่ใช่ใครคนนั้นที่เธออยากรัก
แต่ฉันพร้อมจะเป็นที่พัก ถ้าเธอทุกข์ใจ

ช่วยเปิดใจ เธอให้ฉันเข้าไป ดูแลให้ใจเธอได้ระบาย
ร้องไห้กับฉัน จนกว่าเธอจะหาย
เธอไม่ต้องกลัวในความหวังดี เพราะฉันก็มีแค่ความหวังเดียว
คือหวังให้เธอนั้นหายดี แค่ได้ดูแลตอนเธอเจ็บมาก็พอ

อาจไม่ใช่คนที่เธอฝันจะได้เจอ ไม่ใช่คนสำคัญ
อาจแทนเขาคนนั้นไม่ได้เลยสักครั้ง ฉันก็พอเข้าใจ
แต่อย่างน้อยได้เห็นเธออยู่ตรงนี้ ได้รู้ว่าเธอปลอดภัย
แค่นี้ที่อยากจะทำให้เธอ

ฉันนั้นไม่ใช่ใครคนนั้นที่เธออยากรัก
แต่เธอพักตรงนี้ได้นะ ถ้าเหนื่อยหัวใจ

ช่วยเปิดใจ เธอให้ฉันเข้าไป ดูแลให้ใจเธอได้ระบาย
ร้องไห้กับฉัน จนกว่าเธอจะหาย
เธอไม่ต้องกลัวในความหวังดี เพราะฉันก็มีแค่ความหวังเดียว
คือหวังให้เธอนั้นหายดี แค่ได้ดูแลตอนเธอเจ็บมาก็พอ

ฉันนั้นไม่ใช่ใครคนนั้นที่เธออยากรัก
แต่เธอพักตรงนี้ได้นะ ถ้าเหนื่อยหัวใจ

ช่วยเปิดใจ เธอให้ฉันเข้าไป ดูแลให้ใจเธอได้ระบาย
ร้องไห้กับฉัน จนกว่าเธอจะหาย
เธอไม่ต้องกลัวในความหวังดี เพราะฉันก็มีแค่ความหวังเดียว
คือหวังให้เธอนั้นหายดี แค่ได้ดูแลตอนเธอเจ็บมาก็พอ

ฉันขอแค่เธอนั้นหายดี ให้ฉันเป็นคนที่อยู่ข้างเธอก็พอ