ทุกวันพรุ่งนี้ (Along The Way)
&

ทุกวันพรุ่งนี้ (Along The Way)

ทุกวันที่มี
มันก็ดีแต่แค่ผ่านพ้นไปวันวัน

แต่ตั้งแต่ที่เธอเข้ามา
วันของฉันก็ดูมีค่าและสำคัญ ทุกวัน

จากวันนี้
ไม่รู้ทางข้างหน้า จะเป็นยังไง
รู้แค่เพียงข้างข้าง มีเธอใกล้ใกล้
เธอทำให้คำว่าวันพรุ่งนี้มีความหมาย

เพราะหากว่ามีพรุ่งนี้
แต่ไม่มีเธอ
ฉันคงไม่รู้ จะมี พรุ่งนี้ยังไง
ไม่ต้องเนิ่นนานแสนนานหลายปี
แค่ฉันและเธอทุกวันพรุ่งนี้

ต่อให้มีแสงอาทิตย์
ที่สวยเพียงใด
ไม่มีเธอยืนใกล้ชิด
ก็ไร้ความหมาย

จะมีพรุ่งนี้ได้ถึงเมื่อไร
แค่ฉันและเธออย่างนี้
ทุกวันพรุ่งนี้และเรื่อยไป

ถึงเราจะมีวันที่มันทำร้าย
และทำเราเสียใจแค่ไหน
ขอแค่เธอและฉันไม่หวั่นไหว
ให้พรุ่งนี้เรา ยังคงเหมือนเก่า เหมือนเราในวันวาน

ไม่รู้ทางข้างหน้า จะเป็นยังไง
รู้แค่เพียงข้างข้าง มีเธอใกล้ใกล้
เธอทำให้คำว่าวันพรุ่งนี้มีความหมาย เธอรู้ไหม

เพราะหากว่ามีพรุ่งนี้
แต่ไม่มีเธอ
ฉันคงไม่รู้ จะมี พรุ่งนี้ยังไง
ไม่ต้องเนิ่นนานแสนนานหลายปี
แค่ฉันและเธอทุกวันพรุ่งนี้

ต่อให้มีแสงอาทิตย์
ที่สวยเพียงใด
ไม่มีเธอยืนใกล้ชิด
ก็ไร้ความหมาย

จะมีพรุ่งนี้ได้ถึงเมื่อไร
แค่ฉันและเธออย่างนี้
ทุกวันพรุ่งนี้และเรื่อยไป

เพราะหากว่ามีพรุ่งนี้
แต่ไม่มีเธอ
ฉันคงไม่รู้ จะมี พรุ่งนี้ยังไง
ไม่ต้องเนิ่นนานแสนนานหลายปี
แค่ฉันและเธอทุกวันพรุ่งนี้

ต่อให้มีแสงอาทิตย์
ที่สวยเพียงใด
ไม่มีเธอยืนใกล้ชิด
ก็ไร้ความหมาย

จะมีพรุ่งนี้ได้ถึงเมื่อไร
แค่ฉันและเธออย่างนี้
ทุกวันพรุ่งนี้และเรื่อยไป