ทำดีตอนนี้ไม่ทันแล้ว

ทำดีเป็นพิธี (Ceremony)

รู้แล้วเธอนั้นหมดรัก
จากที่เคยสนใจ
กลับไม่เคยเห็นค่ากัน
เหมือนคบคบไปอย่างนั้น
แก้เหงาไปวันวัน
ไม่รักกันยังดีกว่าแต่พอฉันไม่เอาแล้ว
เธอก็รั้งฉันเอาไว้
จะมายื้อทำไม ในตอนที่สายไป

มาทำดีตอนนี้ไม่ทันแล้วเธอ
หยุดหลอกกันว่ารัก
ไม่ต้องมาพูดเลย
หยุดแกล้งเป็นลืมอดีต
หยุดพูดว่ารักกันอีก
สุดท้ายถ้าเธอไม่รักก็ปล่อยกันสักที
ทำดีตอนนี้มันไม่ทัน

เธอคิดว่ามันคือรัก
แต่ที่ฉันได้เจอ
มีแค่ความทรมาน

วันนี้ฉันไม่เอาแล้ว
เธอก็รั้งฉันเอาไว้
จะมายื้อทำไมในตอนที่สายไป

มาทำดีตอนนี้ไม่ทันแล้วเธอ
หยุดหลอกกันว่ารัก
ไม่ต้องมาพูดเลย
หยุดแกล้งเป็นลืมอดีต
หยุดพูดว่ารักกันอีก
สุดท้ายถ้าเธอไม่รักก็ปล่อยกันสักที
ทำดีตอนนี้มันไม่ทัน

ถ้าทำดีตั้งแต่วันนั้น
คงไม่ต้องจากกันวันนี้
ขอโทษทีที่จะไม่ทนอีกแล้ว

มาทำดีตอนนี้ไม่ทันแล้วเธอ
หยุดหลอกกันว่ารัก
ไม่ต้องมาพูดเลย
หยุดแกล้งเป็นลืมอดีต
หยุดพูดว่ารักกันอีก
สุดท้ายถ้าเธอไม่รักก็ปล่อยกันสักที
ทำดีตอนนี้มันไม่ทัน

มาทำดีตอนนี้ไม่ทันแล้วเธอ
หยุดหลอกกันว่ารัก
ไม่ต้องมาพูดเลย
หยุดแกล้งเป็นลืมอดีต
หยุดพูดว่ารักกันอีก
สุดท้ายถ้าเธอไม่รักก็ปล่อยกันสักที
ทำดีตอนนี้มันไม่ทัน