ถ้าไม่มีฉัน (Lost)

ถ้าไม่มีฉัน (Lost)

ก่อนเคยสัญญา ว่าจะมี มีแค่เราตลอด
ไม่เคยนึกเลย โลกแห่งความจริงช่างร้ายกาจ
ก่อนเคยเข้าใจ สุขในใจมันไม่มีวันจาก
ไม่เคยคิดเลย โลกแห่งความจริงนั้นช่างประหลาด

เธอจะเสียใจรึเปล่า ถ้าเราไม่เจอเหมือนเก่า
ถ้ามองมาแล้วมันว่างเปล่า ถ้าฉันหายไป

ถ้าไม่มีฉันอยากจะรู้จริง ๆ ว่าเธอจะอยู่ได้รึเปล่า
ก่อนเคยผ่านเรื่องราวที่มีความสุขและทุกข์ใจ
ฤดูร้อนกำลังจะผ่าน ทุกใบไม้ต้องมีร่วงโรยและผลิใบ
ก่อนท้องฟ้าจะสดใส เธอยืนตากฝนได้ไหมเพียงลำพัง

อาจจะเสียใจ ไม่มีสิ่งใดเลยจนย้อนโอกาส
หากกลัวก็เข้าใจ เธอเก่งใช่ไหม ช่วยรับปาก
อาจจะน้อยใจ แต่โลกหมุนไปไม่ย้อนกลับ
หากกลัวไม่เป็นไร เพราะไม่มีใครเก่งได้เกินกว่า

เธอจะเสียใจรึเปล่า ถ้าเราไม่เจอเหมือนเก่า
ถ้ามองมาแล้วมันว่างเปล่า ถ้าฉันหายไป

ถ้าไม่มีฉันอยากจะรู้จริง ๆ ว่าเธอจะอยู่ได้รึเปล่า
ก่อนเคยผ่านเรื่องราวที่มีความสุขและทุกข์ใจ
ฤดูร้อนกำลังจะผ่าน ทุกใบไม้ต้องมีร่วงโรยและผลิใบก่อนท้องฟ้าจะสดใส
เธอยืนตากฝนได้ไหมเพียงลำพัง

ถ้าไม่มีฉันอยากจะรู้จริง ๆ ว่าเธอจะอยู่ได้รึเปล่า
ก่อนเคยผ่านเรื่องราวที่มีความสุขและทุกข์ใจ
ฤดูร้อนกำลังจะผ่าน ทุกใบไม้ต้องมีร่วงโรยและผลิใบก่อนท้องฟ้าจะสดใส
เธอยืนตากฝน

ถ้าไม่มีฉันอยากจะรู้จริง ๆ ว่าเธอจะอยู่ได้รึเปล่า
ก่อนเคยผ่านเรื่องราวที่มีความสุขและทุกข์ใจ
ฤดูร้อนกำลังจะผ่าน ทุกใบไม้ต้องมีร่วงโรยและผลิใบก่อนท้องฟ้าจะสดใส
เธอยืนตากฝนได้ไหมเพียงลำพัง

ถ้าไม่มีฉันจะอยู่ได้ไหม เพียงลำพัง