ถ้าต้องเสียเธอไป (lost you)

ถ้าต้องเสียเธอไป (lost you)

ผ่านไปอีกคืนแล้ว ที่ฉันไม่ได้พูดความรู้สึกออกไป
จากใจของฉัน ก็เพราะเวลาก็เริ่มพัดผ่านไป
ไม่อาจย้อนคืนมา ให้ฉันพูดความในใจ สักที

แด่ความรักที่มีอยู่ ฉันไม่เสียใจ
ถ้าต้องเสียเธอไป สุดท้ายแล้วเธอก็หายไป
รัก ที่ผ่านมา ฉันไม่เสียดาย
ที่ฉันรักเธอ ฉันไม่เสียใจ
แต่ถ้ารักเธอฉันต้องเสียเธอไป

ไม่รู้ต้องเดินต่อไป อย่างไรให้ไหว
เพราะเรื่องระหว่างเรา มันยากเกินเข้าใจ
แต่เธอไม่ต้องเป็นห่วง เพราะฉันไม่เป็นอะไร
ที่ฉันรักเธอฉันไม่เคยเสียใจ

แด่ความรักที่มีอยู่ ฉันไม่เสียใจ
ถ้าต้องเสียเธอไป สุดท้ายแล้วเธอก็หายไป
รัก ที่ผ่านมา ฉันไม่เสียดาย
ที่ฉันรักเธอ ฉันไม่เสียใจ
แต่ถ้ารักเธอฉันต้องเสียเธอไป

แด่ความรักที่มีอยู่ ฉันไม่เสียใจ
ถ้าต้องเสียเธอไป สุดท้ายแล้วเธอก็หายไป
รัก ที่ผ่านมา ฉันไม่เสียดาย
ที่ฉันรักเธอ ฉันไม่เสียใจ
แต่ถ้ารักเธอฉันต้องเสียเธอไป