ถ้าฉันเปิดโหมดรักให้กับหัวใจ

ถ้าฉันเปิดโหมดรักให้กับหัวใจ

ไม่เข้าใจอยู่เหมือนกัน
ว่าทำไมไม่เคยเปิดรับใจมองใคร
เหงาจะตายก็เข้าใจ
แต่ก็ยังไม่ยอมใช้ใจให้ถูกทาง

ไม่เคยได้ถูกใช้งาน
เหมือนมีใจไปวันๆ ก็เท่านั้น
จนเราได้มาพบกัน
สิ่งดีๆ ไม่คาดฝันก็เข้ามา

ถ้าฉันเปิดโหมดรักให้กับหัวใจ
มันคงจะไม่สายเกินไปใช่ไหม
(เปิดโหมดรักหัวใจ มันคงไม่สายไป)
ก็มันเพิ่งจะเข้าใจ ว่าฉันควรมีหัวใจเพื่อรักใคร

อยากขอบคุณที่เดินเข้ามาให้ฉันรัก
ให้ใจที่เคยได้พักได้เอามาใช้
ขอบคุณที่ทำให้ฉันได้เข้าใจมากมาย
ว่าความรักที่ดีๆ ยังมีเหลือในโลกนี้ นั่นก็คือเธอ

ไม่ใช่คนไม่รักเป็น
เพียงแค่มันไม่เคยใช้ใจให้ถูกทาง

ไม่เคยได้ถูกใช้งาน
เหมือนมีใจไปวันๆ ก็เท่านั้น
จนเราได้มาพบกัน
สิ่งดีๆ ไม่คาดฝันก็เข้ามา

ถ้าฉันเปิดโหมดรักให้กับหัวใจ
มันคงจะไม่สายเกินไปใช่ไหม
(เปิดโหมดรักหัวใจ มันคงไม่สายไป)
ก็มันเพิ่งจะเข้าใจ ว่าฉันควรมีหัวใจเพื่อรักใคร

อยากขอบคุณที่เดินเข้ามาให้ฉันรัก
ให้ใจที่เคยได้พักได้เอามาใช้
ขอบคุณที่ทำให้ฉันได้เข้าใจมากมาย
ว่าความรักที่ดีๆ ยังมีเหลือในโลกนี้ นั่นก็คือเธอ

ถ้าฉันเปิดโหมดรักให้กับหัวใจ
มันคงจะไม่สายเกินไปใช่ไหม
(เปิดโหมดรักหัวใจ มันคงไม่สายไป)
ก็มันเพิ่งจะเข้าใจ ว่าฉันควรมีหัวใจเพื่อรักใคร

อยากขอบคุณที่เดินเข้ามาให้ฉันรัก
ให้ใจที่เคยได้พักได้เอามาใช้
ขอบคุณที่ทำให้ฉันได้เข้าใจมากมาย
ว่าความรักที่ดีๆ ยังมีเหลือในโลกนี้ นั่นก็คือเธอ