tถึงเวลา | Let go

ถึงเวลา | Let go

สุดท้ายเวลาก็บอกฉัน ว่าคงไม่มีวันนั้น
วันที่รักเราเป็นเหมือนก่อน
วันที่เธอจะกลับเป็นเหมือนเดิม

เมื่อใจคนมันเปลี่ยนไป แค่มองตาก็เข้าใจ
ไม่มีฉันเหลืออยู่ข้างใน ไม่มีหวังให้รอต่อไป

ถึงเวลาต้องยอมรับ รักเท่าไรต้องปล่อยมือ
ฝืนความจริงมานานเท่าไหร่ ถึงเวลาทำความเข้าใจ
หยุดรออะไรที่มันไม่มี ยอมรับความจริงสักที

ช่วงเวลา ที่ผ่านมา
นึกทีไร ก็ยังเสียดาย
เคยได้รักกันตั้งมากมาย
ในวันนี้ไม่มีความหมาย

*, *