ถามใคร (Ask who)

A1
ไอ้ฉันก็นึกว่าเธอกับฉันหน่ะรู้กัน
ไม่พูดคำนั้นเพราะแบบว่ามันหน่ะรู้ใจ
นี่ฉันไม่รู้จริง หรือแค่เธอวัดใจ
Oh oh oh oh

A2
นี่ฉันไม่คิดหรือเธอไม่คิดนะเริ่มงง
นี่ฉันอ่ะหลงหรือเธออ่ะหลงนะเริ่มหวั่น
หรือที่แล้ว ๆ มา ที่คิดอยู่ทุกวัน
คิดเอง คิดเอง

PRE
เธอทำเป็นไม่รู้
Don’t know what to do
ที่ทำเป็นไม่รู้นี้จริงหรือเธอแค่แกล้งหลอกถาม

HOOK
ถามฉันแล้วจะให้ฉันถามใคร
ถามใจมันบอกให้ไปถามเธอ
ถามใครก็รู้ว่าฉันชอบเธอ
แต่ว่าเธอ นะเธอ แล้วเธอ คิดไง
ถามฉันแล้วจะให้ฉันถามใคร
เพราะใจฉันอยู่ตรงนั้นที่เธอ
รักใครก็ได้แต่ฉันรักเธอ
ก็มันมี แค่เธอ แค่เธอ นี่ไง

A2
นี่ฉันไม่คิดหรือเธอไม่คิดนะเริ่มงง
นี่ฉันอ่ะหลงหรือเธออ่ะหลงนะเริ่มหวั่น
หรือที่แล้ว ๆ มา ที่คิดอยู่ทุกวัน
คิดเอง คิดเอง

PRE, HOOK

BRIDGE
เธอจะเอาจะเอาไง x2

HOOK