ด้วยรักและคิดถึง (With love)

ด้วยรักและคิดถึง (With love)

แด่เธอที่รัก หากเธอได้อ่านข้อความในจดหมาย
ตัวฉันเองคงหายไป
แด่เธอคนนั้น ฉันแนบดอกไม้เป็นดั่งของขวัญที่เธอใฝ่ฝัน
แม้มันจะสายไป

ผ่านมาตั้งแต่วันนั้น ฉันดีใจเหลือเกิน
ที่เธอค้นพบ คนที่เคว้งคว้าง ไม่สำคัญกับใคร
ขอบคุณที่ผ่านเข้ามา แม้วันนี้เธอนั้นต้องไป
และยังเสียดาย ไม่มีโอกาสอีกแล้ว

ฝากความรักและความคิดถึง
ก่อนไม่ได้เจอกันอีกต่อไป
ไม่มีเธอแล้วฉันเข้าใจ
ด้วยความรักและความคิดถึง
ที่ค่อย ๆ จาง และเลือนหายไป
จากนี้คงไม่ได้พบกันใหม่

ไม่มีอีกแล้ว คนที่เรียกกัน
ด้วยชื่อเล่นเหล่านั้น แสนประหลาด
มีแค่เธอกับฉันที่เข้าใจ
จดจำเพียงรอยยิ้ม เก็บบันทึกเธออยู่ในหัวใจ
ซ่อนเธอไว้ในบทเพลง

ผ่านมาตั้งแต่วันนั้น ฉันดีใจเหลือเกิน
ที่เธอค้นพบ คนที่เคว้งคว้าง ไม่สำคัญกับใคร
ขอบคุณที่ผ่านเข้ามา แม้วันนี้เธอนั้นต้องไป
และยังเสียดาย ไม่มีโอกาสอีกแล้ว

ฝากความรักและความคิดถึง
ก่อนไม่ได้เจอกันอีกต่อไป
ไม่มีเธอแล้วฉันเข้าใจ
ด้วยความรักและความคิดถึง
ที่ค่อย ๆ จาง และเลือนหายไป
จากนี้คงไม่ได้พบกันใหม่

ฝากความรักและความคิดถึง
ก่อนไม่ได้เจอกันอีกต่อไป
ไม่มีเธอแล้วฉันเข้าใจ
ด้วยความรักและความคิดถึง
ที่ค่อย ๆ จาง และเลือนหายไป
จากนี้คงไม่ได้พบกันใหม่

เธอกับฉัน คงไม่ได้พบกันใหม่