ดีที่สุดที่เคยมีมา

ดีที่สุดที่เคยมีมา

เธอคือรักที่ดี ดีที่สุดที่เคยมีมา
อยู่ด้วยกันนานๆ อยู่ให้ฉันแกล้งไปนานๆ เถอะ
ไม่ให้เธอไปไหน
เธอคือรักที่ดี ดีที่สุดที่เคยมีมา
อยู่ด้วยกันนานๆ อยู่ให้ฉันแกล้งไปนานๆ ได้ไหม

เธอเองตื่นเช้าฉันตื่นสาย
เธอนัดฉันเที่ยงฉันมาบ่าย
ไม่มีอะไรที่ดูคล้าย แต่เราก็ไปด้วยกันได้ดี
เวลาฉันที่มีปัญหา เธอบอกให้ฉันช้าลงก่อน
เวลาที่ฉันรู้สึกร้อน เธอทำให้ฉันอารมณ์ดี

เธอรู้ไหม รู้ตัวไหม
ว่าเธอน่ารักขนาดไหน

เธอคือรักที่ดี ดีที่สุดที่เคยมีมา
อยู่ด้วยกันนานๆ อยู่ให้ฉันแกล้งไปนานๆ เถอะ
ไม่ให้เธอไปไหน
เธอคือรักที่ดี ดีที่สุดที่เคยมีมา
อยู่ด้วยกันนานๆ อยู่ให้ฉันแกล้งไปนานๆ ได้ไหม

ฉันยังนอนกรน เธอยังทนไหว
เธอดึงผ้าห่ม ก็ไม่เป็นไร
ได้อยู่ด้วยกัน
ก็สบายใจ และคงไม่เหงาอีกต่อไป
ฉันว่าเราเข้ากันที่สุดแล้ว

ดีกันสองวัน ตีกันสามวัน
งอนกันทุกวัน ผลัดกันง้อกัน
วนอยู่อย่างนั้น
ก็ไม่รู้คบกันมาได้ยังไง

เธอรู้ไหม รู้ตัวไหม
ว่าเธอน่ารักขนาดไหน

เธอคือรักที่ดี ดีที่สุดที่เคยมีมา
อยู่ด้วยกันนานๆ อยู่ให้ฉันแกล้งไปนานๆ เถอะ
ไม่ให้เธอไปไหน
เธอคือรักที่ดี ดีที่สุดที่เคยมีมา
อยู่ด้วยกันนานๆ อยู่ให้ฉันแกล้งไปนานๆได้ไหม

เธอคือรักที่ดี ดีที่สุดที่เคยมีมา
อยู่ด้วยกันนานๆ อยู่ให้ฉันแกล้งไปนานๆ เถอะ
ไม่ให้เธอไปไหน
เธอคือรักที่ดี ดีที่สุดที่เคยมีมา
อยู่ด้วยกันนานๆ อยู่ให้ฉันแกล้งไปนานๆ ได้ไหม