ฉันยังเก็บไว้

ฉันยังเก็บไว้

นานมาแล้วแสนนาน
ที่เรานั้นอยู่ร่วมกันร่วมใช้เวลา
สวยงาม แสนสวยงาม
ฉันยังเก็บไว้อยู่ข้างใน
ไม่ให้หายไป

นานมาแล้วแสนนาน
ที่เธอได้กอดฉันในวันที่ใจ
อ่อนล้าเหลือเกิน
ยิ้มของเธอ ฉันยังเก็บไว้อยู่ข้างใน
ไม่ให้หายไป

มีเพียงสองเราเท่านั้น
ที่จะอยู่เคียงข้างกันเหมือนวันก่อน
ห่างกันแสนไกล จากกันแสนไกล
อาจไม่พบเจอ แต่เธอไม่เคยหายไป
จะไม่ผันแปรเปลี่ยน ไม่ว่านานเท่าไร
ฉันยังคงเก็บเอาไว้

แม้นานมาแล้วแสนนาน
ที่เรานั้นอยู่ร่วมกันร่วมใช้เวลา
สวยงาม แสนสวยงาม
ฉันยังเก็บไว้อยู่ข้างใน ไม่ให้หายไป

เราเท่านั้นที่จะอยู่
เคียงข้างกันเหมือนวันก่อน
เก็บเธอไว้เป็นความรู้สึก
ให้ยังอยู่ที่เดิมในใจเสมอ