จีบใหม่

จีบใหม่

ถ้าฉันได้ย้อนเวลากลับไป ในวันที่เราไม่รู้จัก
ฉันจะเดินไปเจอเธอไหม
ถ้าฉันได้เจอกับใครที่รู้ใจ กว่าเธอคนเดิมที่เคยชิดใกล้
ยังจะเป็นเธออยู่ไหม

ถ้าเธอถาม ว่าถ้าเป็นฉันจะทำอย่างไร
ถ้าได้ย้อนเวลาไปจีบใคร
สักคนใหม่ และคำตอบของฉัน

ถ้าได้จีบใครใหม่อีกครั้ง อีกครั้ง
คนนั้นก็ยังเป็นเธอ
คนที่กอดฉันทุกวัน ให้ตายยังไงก็ไม่พ้นเธอ
จีบอีกครั้ง อีกครั้ง อีกครั้งก็ยังเป็นเธอ
คนที่อยู่ข้างฉันทุกวัน บอกรักทุกวัน

ต่อให้จีบอีกครั้งก็ยังเป็นเธอ

คงไม่มีคนไหนอีกแล้ว
ที่กอดกันได้แบบนี้ แก้ทุกสิ่งให้ดี
และไม่เคยปล่อยมือ
ไม่เคยปล่อยกันไปไหน ไปไหน

ถ้าได้จีบใครใหม่อีกครั้ง อีกครั้ง
คนนั้นก็ยังเป็นเธอ
คนที่กอดฉันทุกวัน ให้ตายยังไงก็ไม่พ้นเธอ
จีบอีกครั้ง อีกครั้ง อีกครั้งก็ยังเป็นเธอ
คนที่อยู่ข้างฉันทุกวัน บอกรักทุกวัน

ต่อให้จีบอีกครั้งก็ยังเป็นเธอ