จีบอยู่เผื่อไม่รู้

จีบอยู่เผื่อไม่รู้

อาจเป็นเพราะว่าตัวฉันไม่แสดงออก
อาจเป็นเพราะว่าตัวฉัน ไม่กล้าบอก
อาจเป็นเพราะว่า ในบางครั้ง
เธอยังคงคิดถึงแต่เขา
ทำให้ฉันนั้น อึดอัดใจเหลือเกิน

แต่ว่าฉันกำลังบอกรักเธอ
ผ่านทุกข้อความที่ส่งไป
ก็เพราะฉันไม่กล้าจะบอกตรง ๆ ให้เธอได้รู้
แต่ไม่อาจห้ามหัวใจ เอาไว้ ไม่ให้มันรู้สึกดี
กับเธอนั้น ก็เลยรอวันจะได้พูดไป

ต่อให้ รู้สึกดีแค่ไหน
ก็ไม่มีทางแสดงออกไป
ต่อให้ ฟ้าจะเป็นใจแค่ไหน
ก็ยังไม่รู้ว่าเธอนั้นคิดอย่างไร
ต่อให้เธอจะอยู่แสนไกล
ไม่ว่าที่ไหนฉันจะคอยดูแล
ถึงแม้ ต้องพยายามสักแค่ไหน
แค่ขอให้ได้อยู่ข้างกัน

แต่ว่าฉันกำลังบอกรักเธอ
ผ่านทุกข้อความที่ส่งไป
ก็เพราะฉันไม่กล้าจะบอกตรง ๆ ให้เธอได้รู้
แต่ไม่อาจห้ามหัวใจ เอาไว้ ไม่ให้มันรู้สึกดี
กับเธอนั้น ก็เลยรอวันจะได้พูดไป

แต่ว่าฉันกำลังบอกรักเธอ
ผ่านทุกข้อความที่ส่งไป
ก็เพราะฉันไม่กล้าจะบอกตรง ๆ ให้เธอได้รู้
แต่ไม่อาจห้ามหัวใจ เอาไว้ ไม่ให้มันรู้สึกดี
กับเธอนั้น ก็เลยรอวันจะได้พูดไป