จากตรงนี้ที่(เคย)สวยงาม [La La Bye]

จากตรงนี้ที่(เคย)สวยงาม [La La Bye]

ลองทบทวน ก็หวนคิดถึงเรื่องราวทุกอย่าง
ตอนเธออยู่ข้างฉันตรงนี้
หากมองย้อนไป คงเหลือเพียงความทรงจำที่ดี
ที่ในตอนนี้ไม่มีเธอแล้ว

ฉันนั้นเห็นเธอ มันชัดเหลือเกิน
อยู่ตรงที่เดิมของเธอตรงนั้น
เห็นภาพสองเรานั่งหัวเราะกัน
ตั้งแต่วันนั้นก็เข้าใจ

ที่เธอบอกกับฉันว่าอย่าลืมเรื่องเหล่านั้น
เก็บมันไว้ในความทรงจำ เธอย้ำตลอดมา
ให้คอยเก็บรักษาเรื่องดีๆ
ที่ผ่านมาหากวันใดที่เราต้องร่ำลา แค่อยากขอ

ถ้าต่อจากนี้ต้องมีน้ำตา
อย่าเอ่ยคำลาด้วยความเสียใจ
ให้จำแต่เรื่องดีๆ หากต้องเสียเธอไป
ไม่ว่าวันใดเราก็คงต้องลา

ลาลาลาลาลา บอกลาด้วยความเข้าใจดี
ลาลาลาลาลา ลาจากตรงนี้ที่เคยสวยงาม

ที่เธอบอกกับฉันว่าอย่าลืมเรื่องเหล่านั้น
เก็บมันไว้ในความทรงจำ เธอย้ำตลอดมา
ให้คอยเก็บรักษาเรื่องดีๆ
ที่ผ่านมาหากวันใดที่เราต้องร่ำลา แค่อยากขอ

ถ้าต่อจากนี้ต้องมีน้ำตา
อย่าเอ่ยคำลาด้วยความเสียใจ
ให้จำแต่เรื่องดีๆ หากต้องเสียเธอไป
ถ้าต่อจากนี้ต้องเสียน้ำตา

อย่าลืมว่าเคยมีความสุขมากเท่าไร
ให้จำแต่เรื่องดีๆ หากต้องเสียเธอไป
ไม่ว่าวันใดเราก็คงต้องลา

ลาลาลาลาลา บอกลาด้วยความเข้าใจดี
ลาลาลาลาลา ลาจากตรงนี้ที่เคยสวยงาม