จะรักให้ดีที่สุด

จะรักให้ดีที่สุด

รู้ ว่ามีความสุขที่ได้มองเธอ
ได้เห็นรอยยิ้มของเธอ
ถึงแม้ว่าฉันไม่เคย
ได้เป็นเจ้าของรอยยิ้มนั้นเลย
ฝัน แม้แต่ความฝันฉันก็ยังกลัว
กลัวจะถึงเวลา
ที่ต้องตื่นมาพบเจอกับความจริง
แล้ว ก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไร
ที่ดึง ที่เข้ามาใกล้
หัวใจ คนที่ไม่มีอะไรแบบฉัน
ได้ มองจากตรงนี้ก็ดีมากมาย
ไม่เคยเลยจะหวัง โอ้ว โว
ว่าเธอจะมองกลับมา
ฉันจะรักเธอให้ดีที่สุด
ฉันจะรักเธอให้มากที่สุด
เท่าที่คนนึง จะรักใครสักคน คนนึงไหว
ฉันจะให้เธอทุกคำสัญญา
จะอยู่ข้างเธอจนวันสุดท้าย
ฉันจะเก็บคำว่ารักให้เธอคนเดียว
แล้ว ก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไร
ที่ดึง ที่เข้ามาใกล้
หัวใจ คนที่ไม่มีอะไรแบบฉัน
ได้ มองจากตรงนี้ก็ดีมากมาย
ไม่เคยเลยจะหวัง โอ้ว โว
ว่าเธอจะมองกลับมา
ฉันจะรักเธอให้ดีที่สุด
ฉันจะรักเธอให้มากที่สุด
เท่าที่คนนึง จะรักใครสักคน คนนึงไหว
ฉันจะให้เธอทุกคำสัญญา
จะอยู่ข้างเธอจนวันสุดท้าย
ฉันจะเก็บคำว่ารักให้เธอคนเดียว
ต่อจากนี้ฉันสัญญาว่าจะไม่ไปไหน
จะอยู่ตรงนี้
จะเป็นแบบนี้และไม่มีวันเปลี่ยนไป
ฉันจะรักเธอให้ดีที่สุด
ฉันจะรักเธอให้มากที่สุด
เท่าที่หัวใจของฉันจะรักใครสักคนไหว
ฉันจะให้เธอทุกคำสัญญา
จะอยู่ข้างเธอจนวันสุดท้าย
จะเก็บคำว่ารักให้เธอคนเดียว