คิดดู (Think Twice)
&

คิดดู (Think Twice)

Oh เธอ เหนื่อยไหมที่เธอนั้นทำ
เหนื่อยไหมที่พยายาม
กับโลกที่มีสองใบ YeahOh เธอ ไม่ต้องมีคำพูดใด
มองตาก็เข้าใจ
ว่าเธออยากไปหาคนอื่น

จะไม่พยายามรั้งเธอเอาไว้
อยากให้เธอได้เอาไปคิดนานๆ
เธอก็รู้ว่าฉัน รักเธอ แค่ไหน

จะไม่พยายามฉุดเธอไว้
แต่ทันทีที่เธอเลือกแล้ว ว่าเธอจะไป
งั้นเราจะไม่มีวันเหมือนเดิม

หากว่าเธอเลือกอยากที่จะไป
ให้หัวใจได้เจอสิ่งที่หา
ซึ่งก็คงไม่เจอหรอก คนที่รักเธอมากกว่า
ฉันก็คงไม่รั้ง ถ้าเธอร่ำร้อง ที่จะไป
อยากให้เธอลองตรึกตรองดีๆ
เพราะอาจไม่มีโอกาสจะให้เธอแก้ตัวใหม่
ให้กลับไปคิดคิดคิดคิดคิดดู

คิดคิดคิดคิดคิดคิดคิด Baby (กลับไปคิด)
คิดคิดคิดคิดคิดคิดคิด Baby (กลับไปคิด)
คิดคิดคิดคิดคิดคิดคิด Baby (กลับไปคิด)
คิดคิดคิดคิดคิดคิดคิด Baby (กลับไปคิด)

จะไม่พยายามรั้งเธอเอาไว้
แต่อยากให้เธอได้เอาไปคิดนานๆ
เธอก็รู้ว่าฉัน รักเธอ แค่ไหน

จะไม่พยายามฉุดเธอไว้
แต่ทันทีที่เธอเลือกแล้ว ว่าเธอจะไป
งั้นเราจะไม่มีวันเหมือนเดิม

หากว่าเธอเลือกอยากที่จะไป
ให้หัวใจได้เจอสิ่งที่หา
ซึ่งก็คงไม่เจอหรอก คนที่รักเธอมากกว่า
ฉันก็คงไม่รั้ง ถ้าเธอร่ำร้อง ที่จะไป
อยากให้เธอลองตรึกตรองดีๆ
เพราะอาจไม่มีโอกาสจะให้เธอแก้ตัวใหม่
ให้กลับไปคิดคิดคิดคิดคิดดู

คิดคิดคิดคิดคิดคิดคิด Baby (กลับไปคิด)
คิดคิดคิดคิดคิดคิดคิด Baby (กลับไปคิด)
คิดคิดคิดคิดคิดคิดคิด Baby (กลับไปคิด)
คิดคิดคิดคิดคิดคิดคิด Baby