ความรู้สึกของตัวฉัน

ความรู้สึกของตัวฉัน

หยิบหนังสือเล่มเดิมขึ้นมา
ค่อยๆ เปิดอ่านมัน
ในเนื้อความที่เธอบรรยาย
ทุกครั้งช่างมีความหมาย ต่อฉัน

ก็ไม่รู้ อะไรทำให้เธอเปลี่ยน
ก็ไม่รู้ เหตุใดเธอถึงลาจาก
เธอปล่อยให้ความฝัน
เป็นเพียงภาพในอากาศ แล้วเธอก็ไป

เธอยังอยู่ตรงนั้น เธอยังอยู่กับฉัน
อยู่ในความทรงจำครั้งเก่า
เวลาอาจผ่านไป ใจอาจแตกสลาย
แต่สิ่งที่ไม่คลายคือความรู้สึก

ฉันก็รู้ว่าเธอต้องไปสักวันหนึ่ง
แต่ที่ไม่รู้คือความทรมานที่มันเกิดกับฉัน

เธอยังอยู่ตรงนั้น เธอยังอยู่กับฉัน
อยู่ในความทรงจำครั้งเก่า
เวลาอาจผ่านไป ใจอาจแตกสลาย
แต่สิ่งที่ไม่คลาย