คลื่นเพื่อนร่วมทาง AM 1143

คลื่น คลื่นเพื่อนร่วมทาง AM 1143
Bangkok: 1143 AM