ครั้งแรกอีกครั้ง(Last Chance)

ครั้งแรกอีกครั้ง(Last Chance)

ฉันต้องทำใจ อีกนานเท่าไร
ที่ยังต้องทุกข์ทรมาน
ฉันเพียงต้องการ กลับไปที่เก่า
ที่ยังมีสองเรา อย่างเคย

เมื่อทุกๆ สิ่งยังเหมือนเดิมทุกอย่าง
ต่างกันที่ใจเปลี่ยนไปเท่านั้น
ในทุกความรู้สึกยังชัดเจน
หากมีทางใด พาฉันกลับไป

ได้กลับไปวันที่เราได้พบกันอีกครั้ง ก็คงดี
จะไม่ให้มีอะไรที่ผิดพลาดไป
ได้เปลี่ยนแปลงช่วงเวลา ก่อนคำว่าเราแหลกสลายหายไป
ให้วันสุดท้ายไม่มีอยู่จริง

ลมฝนที่พัดพา ไม่นานก็เริ่มจางไป
กลับมาอีกครั้งตามฤดูกาล
เรื่องราวที่แล้วมา จากลาเพื่อพบกันใหม่
แต่ในสุดท้ายเหลือเพียงแค่ฉัน

เมื่อทุกๆ สิ่งยังเหมือนเดิมทุกอย่าง
ต่างกันที่ใจเปลี่ยนไปเท่านั้น
ในทุกความรู้สึกยังชัดเจน
หากมีทางใด พาฉันกลับไป

ได้กลับไปวันที่เราได้พบกันอีกครั้ง ก็คงดี
จะไม่ให้มีอะไรที่ผิดพลาดไป
ได้เปลี่ยนแปลงช่วงเวลา ก่อนคำว่าเราแหลกสลายหายไป
ให้วันสุดท้ายไม่มีอยู่จริง

ได้กลับไปวันที่เราได้พบกันอีกครั้ง ก็คงดี
จะไม่ให้มีอะไรที่ผิดพลาดไป
ได้เปลี่ยนแปลงช่วงเวลา ก่อนคำว่าเราแหลกสลายหายไป
ให้วันสุดท้ายไม่มีอยู่จริง