คนโง่ (Dumb)

คนโง่ (Dumb)

ใครก็เตือนให้ระวังให้ดีเขามีใครอีกคนหรือเปล่า ให้ระวังจะเสียใจใครก็เตือนให้ระวังเอาใว้ความไว้ใจที่ให้เขาไป ก็คิดดูให้ดี
เมื่อได้เห็นกับตา ว่าเธอนั้นมีใครความเจ็บนี้มันเกือบตายแต่ยังคงรัก ไม่อาจจะเสียเธอไป
เขาหลอกมาเท่าไร ก็ยอมให้ทำใคร ๆ ก็เตือน ไม่เคยเชื่อฟังเขากลับมาก็ยัง ยังคงรักเขาอยู่ร่ำไปเมื่อไรหนอใจ เจ้ากรรมจะจำว่าต้องทุกข์ทรมานเท่าไรเรื่องอื่นช่างเก่งเหลือเกินกับความรัก ฉันโง่จริง ๆ
แม้จะรู้ว่าในตอนสุดท้ายคงเป็นฉันที่เจ็บและเดียวดายแต่ก็ยอมว่ารักเธอ
เมื่อได้เห็นกับตา ว่าเธอนั้นมีใครความเจ็บนี้มันเกือบตายแต่ยังคงรัก ไม่อาจจะเสียเธอไป
เขาหลอกมาเท่าไร ก็ยอมให้ทำใคร ๆ ก็เตือน ไม่เคยเชื่อฟังเขากลับมาก็ยัง ยังคงรักเขาอยู่ร่ำไปเมื่อไรหนอใจ เจ้ากรรมจะจำว่าต้องทุกข์ทรมานเท่าไรเรื่องอื่นช่างเก่งเหลือเกินกับความรัก ฉันโง่จริง ๆ
เขาหลอกมาเท่าไร ก็ยอมให้ทำใคร ๆ ก็เตือน ไม่เคยเชื่อฟังเขากลับมาก็ยัง ยังคงรักเขาอยู่ร่ำไปเมื่อไรหนอใจ เจ้ากรรมจะจำว่าต้องทุกข์ทรมานเท่าไรเรื่องอื่นช่างเก่งเหลือเกินกับความรัก ฉันโง่จริง ๆ
ฉันยอมให้เธอหลอกฉันยอมให้เธอหลอกฉันยอมให้เธอหลอกเอาเลย เอาเลย เอาเลย
เมื่อไรหนอใจ เจ้ากรรมจะจำว่าต้องทุกข์ทรมานเท่าไรเรื่องอื่นช่างเก่งเหลือเกินกับความรัก ฉันโง่จริง ๆ