คนที่ไม่ใช่บังกระสุนให้ก็ว่าเสือก

คนที่ไม่ใช่บังกระสุนให้ก็ว่าเสือก

อีกแล้ว อีกแล้ว เจ็บไม่จําสักที
แค่เห็นน้ำตา อ่อนแอทุกที
มีแต่ฉันดูแลเธอคอยห่วงใย
กี่ครั้ง นึกกี่ครั้ง ที่เขาทําให้เสียใจ
แต่เธอก็ทน ทนมาเท่าไร
ภายในใจยังวนเวียนรักแต่เขา

อยากเป็นคนเช็ดน้ำตา
ให้เธอลืมวันวานที่แล้วมา
แม้จะรู้ว่าไม่ใช่
สถานะที่เป็นตอนนี้

ฉันเป็นได้แค่คนดีที่ไม่ใช่คนรัก
มีแค่ตอนเธอลำบาก
ช่วยให้เธอไม่คิดมาก
อยู่ในมุมที่ปลอดภัย
แค่เป็นตัวคั่นเวลา
แข็งแรงขึ้นมาเธอก็ไป
ทิ้งฉันไว้เพียงคนเดียว
เจ็บแล้วยังต้องหายใจ
แต่รักต้องซ่อนเก็บเอาไว้
ตรงไหนดี

มอบให้เธอทั้งหมดแล้ว แต่เธอมีใจให้เขา
ไม่เคยทำเธอเสียใจ แต่ไม่เคยนึกถึงเรา
ดูแลเธอด้วยชีวิต วันนี้เธอมองข้ามไป
ไม่มีฉันอยู่ตรงนี้ เธอจะแคร์กันบ้างไหม
อยากระบายให้เธอรู้ ว่าตัวฉันก็น้อยใจ
เป็นคนดีเพื่ออะไร สุดท้ายก็ถูกลืม

อยากเป็นคนเช็ดน้ำตา
ให้เธอลืมวันวานที่แล้วมา
แม้จะรู้ว่าไม่ใช่
สถานะที่เป็นตอนนี้

ฉันเป็นได้แค่คนดีที่ไม่ใช่คนรัก
มีแค่ตอนเธอลำบาก
ช่วยให้เธอไม่คิดมาก
อยู่ในมุมที่ปลอดภัย
แค่เป็นตัวคั่นเวลา
แข็งแรงขึ้นมาเธอก็ไป
ทิ้งฉันไว้เพียงคนเดียว
เจ็บแล้วยังต้องหายใจ
แต่รักต้องซ่อนเก็บเอาไว้
ตรงไหนดี