คนที่เธอไม่มีวันเสียไป

คนที่เธอไม่มีวันเสียไป

แม้รู้สึกก็ต้องเก็บในใจ
ถ้าพูดไปคงดูไม่ค่อยดี
ล้านความห่วงหรือบางคำที่ฉันมี
ให้มันเป็นตะกอนในหัวใจ

ยิ่งเก็บไว้เท่าไร
ยิ่งใกล้เธอได้นาน
เท่าที่จะพอใจ
แค่ไม่พูดไป อะไรก็คงไม่พัง

ขอเป็นคนที่ไม่มีวันจะเสียเธอ
และเป็นคนที่เธอไม่มีวันเสียไป
ขอเป็นคนที่แชร์ความรู้สึก
ตื้นลึกทุกมุมจะได้ไหม

ขอเป็นดาวที่ไม่จำเป็นต้องคู่จันทร์
แต่อยู่บนฟ้าเดียวกัน
แค่นั้นฉันรับได้
หรือให้ฉันเป็นอะไรที่อยู่ใกล้ๆ เธอ

แม้บางคำที่แอบอยู่ในใจ
จะยิ่งดังเท่าไหร่เมื่อใกล้เธอ
ฉันก็ยังปิดเอาไว้ไม่ให้เจอ
ให้มันเป็นความลับในหัวใจ

ยิ่งเก็บไว้เท่าไร
ยิ่งใกล้เธอได้นาน
เท่าที่จะพอใจ
แค่ไม่พูดไป อะไรก็คงไม่พัง

ขอเป็นคนที่ไม่มีวันจะเสียเธอ
และเป็นคนที่เธอไม่มีวันเสียไป
ขอเป็นคนที่แชร์ความรู้สึก
ตื้นลึกทุกมุมจะได้ไหม

ขอเป็นดาวที่ไม่จำเป็นต้องคู่จันทร์
แต่อยู่บนฟ้าเดียวกัน
แค่นั้นฉันรับได้
หรือให้ฉันเป็นอะไรที่อยู่ใกล้ๆเธอ

ขอเป็นคนที่ไม่มีวันจะเสียเธอ
และเป็นคนที่เธอไม่มีวันเสียไป
ขอเป็นคนที่แชร์ความรู้สึก
ตื้นลึกทุกมุมจะได้ไหม

ขอเป็นดาวที่ไม่จำเป็นต้องคู่จันทร์
แต่อยู่บนฟ้าเดียวกัน
แค่นั้นฉันรับได้
หรือให้ฉันเป็นอะไรที่อยู่ใกล้ๆ เธอ