ขโมย

ขโมย

ยังคงเจียมเนื้อเจียมตัวต่อไปเช่นนี้
ฉันคงทำได้เพียงเท่านี้
ทำตัวให้เป็นเพื่อนที่ดีเท่านั้น
คนเราควรรู้เรื่องจริงไม่เป็นเหมือนฝัน
รู้ว่าควรอยู่ไปวันๆ สงบเสงี่ยมไว้เหมือนที่เคยๆ

ถึงพูดมันไปก็ไม่สำคัญ เธอไม่ต้องการฟัง
ความรักถึงล้นในใจ แต่มันก็ไม่มีทาง

ประโยชน์อะไรบอกทำไมว่ารักเธอ
ก็รู้ตัวอยู่เสมอเธอไม่มอง ฉันไม่เคยอยู่ในสายตา
เธอมีใครอีกมากมายที่สำคัญกว่า เมื่อฉันไม่อาจไขว่คว้า
คงทำได้เพียงแค่ปิดหัวใจ เก็บรักเอาไว้ในนั้น

ขโมยร้อยยิ้มที่เธอส่งให้ใครๆ ใช้มันเป็นเศษกำลังใจ
เพียงเพื่อได้หล่อเลี้ยงหัวใจอีกวัน
แค่ได้ใกล้ชิดพูดคุยกันธรรมดา
เท่าที่เธอจะมีเวลา ทำได้ขนาดนี้ก็ดีเท่าไร

ถึงพูดมันไปก็ไม่สำคัญ เธอไม่ต้องการฟัง
ความรักถึงล้นในใจ แต่มันก็ไม่มีทาง

ประโยชน์อะไรบอกทำไมว่ารักเธอ
ก็รู้ตัวอยู่เสมอเธอไม่มอง ฉันไม่เคยอยู่ในสายตา
เธอมีใครอีกมากมายที่สำคัญกว่า เมื่อฉันไม่อาจไขว่คว้า
คงทำได้เพียงแค่ปิดหัวใจ เก็บรักเอาไว้ในนั้น

ถึงพูดมันไปก็ไม่สำคัญ เธอไม่ต้องการฟัง
ความรักถึงล้นในใจ แต่มันก็ไม่มีทาง

ประโยชน์อะไรบอกทำไมว่ารักเธอ
ก็รู้ตัวอยู่เสมอเธอไม่มอง ฉันไม่เคยอยู่ในสายตา
เธอมีใครอีกมากมายที่สำคัญกว่า เมื่อฉันไม่อาจไขว่คว้า
คงทำได้เพียงแค่ปิดหัวใจ เก็บรักเอาไว้ในนั้น

แค่ขอรักเธอต่อไป
แม้ไม่เคยจะมีความหมายกับเธอก็ตาม