ขุด

ขุด

เธอขุดขึ้นมารื้อฟื้นทำไมเมื่อบอกให้ใจฉันทิ้ง
และกลับมาทำให้รู้ทำไมว่าความจริงใจฉันไม่ลืมเธอ
ความรักยังอยู่ฝังอยู่อย่างนั้น กลับมาทำให้คิดทำไมอีก
หายไปเถอะถ้าเธอไม่ได้รัก

ทักกันทำไม เหมือนเธออยากให้เห็น
ฉันเป็นยังไง มันสำคัญเหรอคำตอบ
ถามเอาอะไร ถ้าเอาชนะจะบอกเลย
รู้ไว้ซะ ว่าฉันแพ้

แต่ละวันที่ผ่านไป กว่าจะหลุดและพ้นไป
เธอจะเคยรู้บ้างไหม ว่ายากเย็นสักเท่าไหร่
ขอให้ฉันนั้นทิ้งทุกอย่างไป ขอให้ฉันนั้นลบ
ให้ฉันลืมว่าเรานั้นเคย เป็นอะไร

ดันขุดขึ้นมารื้อฟื้นทำไมเมื่อบอกให้ใจฉันทิ้ง
และกลับมาทำให้รู้ทำไมว่าความจริงใจฉันไม่ลืมเธอ
ความรักยังอยู่ฝังอยู่อย่างนั้น กลับมาทำให้คิดทำไมอีก
หายไปเถอะถ้าเธอไม่ได้รัก ลืมฉันเลยยิ่งดี

ชัดเจนไปเลย ข้างเธอไม่ใช่ฉัน
ชัดเจนไปเลย ว่าข้างฉันไม่ใช่เธอ
ชัดเจนไปเลย ว่าในวันนี้เราต่างคน
คนละทาง คนละใจ

แต่ละอย่างที่ผ่านไป กว่าจะหลุดและพ้นไป
เธอจะเคยรู้บ้างไหม ว่ายากเย็นสักเท่าไหร่
ขอให้ฉันนั้นทิ้งทุกอย่างไป ขอให้ฉันนั้นลบ
ให้ฉันลืมว่าเรานั้นเคย เป็นอะไร

ดันขุดขึ้นมารื้อฟื้นทำไมเมื่อบอกให้ใจฉันทิ้ง
และกลับมาทำให้รู้ทำไมว่าความจริงใจฉันไม่ลืมเธอ
ความรักยังอยู่ฝังอยู่อย่างนั้น กลับมาทำให้คิดทำไมอีก
หายไปเถอะถ้าเธอไม่ได้รัก ลืมฉันเลยยิ่งดี

เธอขุดขึ้นมารื้อฟื้นทำไมเมื่อบอกให้ใจฉันทิ้ง
และกลับมาทำให้รู้ทำไมว่าความจริงใจฉันไม่ลืมเธอ
ความรักยังอยู่ฝังอยู่อย่างนั้น กลับมาทำให้คิดทำไมอีก
หายไปเถอะถ้าเธอไม่ได้รัก ฝังฉันลงไปที่เดิม