ขอบคุณที่เกิดมาให้รัก (found)
&

ขอบคุณที่เกิดมาให้รัก (found)

ขอบคุณจริงๆ ที่เกิดมาให้รัก ให้เราเจอกัน
ขอบคุณจริงๆ ที่ผ่านมาให้ฉันรักเธอ
คนอีกเป็นล้านหากันยังไม่เจอ
แต่ฉันช่างโชคดี ที่ได้มีเธอข้างๆ กัน

เคยเหม่อมองดูแสงไฟเพียงลำพัง
เคยหมดความหวังจะได้เจอใคร
ที่ทำให้รักฉันมีความหมาย
แต่วันเวลาก็พาให้โลกวนไป
จนฉันได้พบเธอ ฮืม

เคยติดในความเหงาที่มันบังตา
เคยออกตามหารักที่จริงใจ
และบทสุดท้ายต้องเหงาต่อไป

แต่เธอเข้ามาทำให้ฉันได้เข้าใจ
ที่ฉันเฝ้ารอ คือรอชีวิตพัดเธอมา

ขอบคุณจริงๆ ที่เกิดมาให้รัก ให้เราเจอกัน
ขอบคุณจริงๆ ที่ผ่านมาให้ฉันรักเธอ
คนอีกเป็นล้านหากันยังไม่เจอ
แต่ฉันช่างโชคดี ที่ได้มีเธอข้างๆ กัน

ขอบคุณจริงๆ ที่เกิดมาให้รักให้เราเจอกัน
ขอบคุณจริงๆ ที่ผ่านมาให้ฉันรักเธอ
ดาวจนหมดฟ้าโลกจะเป็นยังไง
จะตั้งใจรักเธอเรื่อยไป ให้สมกับรักที่เธอนั้นให้มา

เธอทำให้โลกของฉัน นั้นไม่เหมือนเก่า
เธอทำให้วันเหงาๆ มันมีความหมายมากขึ้นมา
เหมือนวันเวลา ที่มีน้ำตา ได้ผ่านไปแล้ว

ขอบคุณจริงๆ ที่เกิดมาให้รัก ให้เราเจอกัน
ขอบคุณจริงๆ ที่ผ่านมาให้ฉันรักเธอ
คนอีกเป็นล้านหากันยังไม่เจอ
แต่ฉันช่างโชคดี ที่ได้มีเธอข้างๆ กัน

ขอบคุณจริงๆ ที่เกิดมาให้รักให้เราเจอกัน
ขอบคุณจริงๆ ที่ผ่านมาให้ฉันรักเธอ
ดาวจนหมดฟ้าโลกจะเป็นยังไง
จะตั้งใจรักเธอเรื่อยไป ให้สมกับรักที่เธอนั้นให้มา

ให้สมกับรักที่เธอนั้นให้ฉัน