ก่อน

ก่อน

ก่อนเธอจะตัดสินใจ โปรดมองฉัน
ฉันหวังว่าทุกรอยแผลทั้งหมดที่มีของฉัน มันคงยืนยันได้ดี
ว่าฉันเข้าใจว่าเธอเศร้าโศก
เท่าไร

แต่ก่อนที่เธอจะขีดเรื่องราวของเราให้จบลง
ก่อนที่เธอจะปลงว่านี่คงเป็นวันสุดท้าย
ก่อนที่เธอจะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยผ่านมา
ก่อนที่เธอจะยอมให้ลมฟ้าพาเธอจากไป

โปรดอยู่กับฉันก่อน
ถึงแม้ว่าในตอนนี้ฉันคงเปลี่ยนใจเธอไม่ได้
แต่ได้โปรดช่วยอยู่กับฉันก่อน
แม้รู้ดีว่าใจฉันไม่มีสิทธิ์รั้งเธอเอาไว้
ลองหายใจให้ลึกขึ้นหน่อย
ให้ใจได้ลองทบทวน ทั้งดี และร้าย
ให้ฉันอยู่ข้างเธอได้ไหม
ไม่อยากได้ยินคำว่า ลาก่อน

ก่อนอะไรจะไม่เหมือนเดิม นับจากนี้
ฉันขอให้เธอมองรอยแผลเป็นที่มีและมองที่ฉันชัดชัดอีกที
เธอจะรับรู้ว่าเธอไม่เคยลำพัง
และรู้เอาไว้ว่าความโหดร้ายที่ใจเธอต้องแบกรับฝืนมันเอาไว้
มากมายเท่าไร ฉันพร้อม จะรับฟัง
และจะกอดเธอ ถ้าเธอต้องการ

และก่อนที่เธอจะขีดเรื่องราวของเราให้จบลง
ก่อนที่เธอจะปลงว่านี่คงเป็นวันสุดท้าย
ก่อนที่เธอจะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยผ่านมา
ก่อนที่เธอจะยอมให้ลมฟ้าพาเธอจากไป

โปรดอยู่กับฉันก่อน
ถึงแม้ว่าในตอนนี้ฉันคงเปลี่ยนใจเธอไม่ได้
แต่ได้โปรดช่วยอยู่กับฉันก่อน
แม้รู้ดีว่าใจฉันไม่มีสิทธิ์รั้งเธอเอาไว้
ลองหายใจให้ลึกขึ้นหน่อย
ให้ใจได้ลองทบทวน ทั้งดี และร้าย
ให้ฉันอยู่ข้างเธอได้ไหม
ไม่อยากได้ยินคำว่า ลาก่อน
ลาก่อน ลาก่อน ลา…