ก่อนที่ (Moon)

ก่อนที่ (Moon)

ใกล้เข้ามาทุกที คืนวันที่โหดร้าย
อยากรู้เป็นไปได้ไหม หยุดเวลาให้นาน
ฉันต้องทำเช่นไร มองไป เห็นการลาจากกัน
ฉันคงทำอะไรไม่ได้

ก็เพราะฉันยังสงสัย ในตอนที่มองฟ้า
ถามดวงดาวได้ไหม ทำไมต้องหนีพระจันทร์
สับสนและไม่แน่ใจ ทำไง ต้องอ้อนวอนที่ใครดี
และคนอย่างฉันคงเลือกอะไรไม่ได้

อยากจะ ขอวันเวลา
ช่วยช้าลงกว่าตอนนี้สักหน่อย
ปล่อย เรารักกันอยู่อย่างนี้
ก่อนที่ดาวจะผ่าน เก็บแสงจันทร์สว่างคืนนี้ให้พอ
ก่อน ดาวจะต้องจาก พระจันทร์

อยากขอท้องฟ้า จะเป็นไปได้ไหม
หยุดเวลาเอาไว้ให้มันเหมือนเดิมไม่เลยผ่าน
แม้ต้องการเท่าไร ก็คง  ไม่มีทางใช่ไหม จะเปลี่ยน
แล้วควรทำเช่นไร เลือกอะไรได้ไหม
บอกฉันที

อยากจะ ขอวันเวลา
ช่วยช้าลงกว่าตอนนี้สักหน่อย
ปล่อย เรารักกันอยู่อย่างนี้
ก่อนที่ดาวจะผ่าน เก็บแสงจันทร์สว่างคืนนี้ให้พอ
ก่อนดาวจะต้องจาก พระจันทร์

ผ่านคืน นี้ไป  ฉันเอง ได้แค่ทำใจ
ปล่อย ให้เรื่องราว มันต้องจบ อย่างนี้
หยุดไว้ แค่นี้ ได้ไหม ให้ฉันข้างเธอ
ก่อนที่…ดาวจะต้องจาก พระจันทร์

ก่อนฉัน จะต้องจาก