การหลบหนี

การหลบหนี

นานเท่าไรแล้วที่เธอได้ทิ้ง

คำว่าความรักของเราไป

และนานเท่าไรแล้วที่ฉันจะทิ้ง

คำว่าความรักของเธอไป

ใครเคยบอกไว้หนีรักให้ไปไกลสุดไกล

ใครเคยบอกไว้เวลาจะช่วยให้เราลืม

ลืมใครคนนั้นที่เขาไม่เหลือความรักในใจ

แต่น้ำตาก็ยังคงไหลอยู่อย่างนี้

แล้วฉันจะหนีเธอไปยังไง

เพราะยิ่งหนีเธอไปเท่าไร

ก็ยิ่งรู้ว่ารักเธอมากแค่ไหน

ต่อให้หนีไปจนสุดฟ้าสุดท้องทะเลภูเขา

ก็เหมือนว่าเราไม่ห่างกันไปไหน

แล้วฉันจะหนีเธอไปยังไง

เพราะยิ่งหนีเธอไปเท่าไร

แต่ความรักก็พาเธอมาอยู่ข้างๆฉัน

ต่อให้ยิ่งลบก็ยิ่งจะรู้ว่ารัก

ข้างในใจฉันเป็นของเธอ

ฉันหนีใจตัวเองไม่ได้เลย

ใครเคยบอกไว้หนีรักให้ไปไกลสุดไกล

ใครเคยบอกไว้เวลาจะช่วยให้เราลืม

ลืมใครคนนั้นที่เขาไม่เหลือความรักในใจ

แต่น้ำตาก็ยังคงไหลเพราะเธออยู่อย่างนี้

แล้วฉันจะหนีเธอไปยังไง

เพราะยิ่งหนีเธอไปเท่าไร

ก็ยิ่งรู้ว่ารักเธอมากแค่ไหน

ต่อให้หนีไปจนสุดฟ้าสุดท้องทะเลภูเขา

ก็เหมือนว่าเราไม่ห่างกันไปไหน

แล้วฉันจะหนีเธอไปยังไง

เพราะยิ่งหนีเธอไปเท่าไร

แต่ความรักก็พาเธอมาอยู่ข้างๆฉัน

ต่อให้ยิ่งลบก็ยิ่งจะรู้ว่ารัก

ข้างในใจฉันเป็นของเธอ

ฉันหนีใจตัวเองไม่ได้เลย

จะนานเท่าไรก็ยังรัก

ยังฝันถึงวันที่มีเรา

จะนานเท่าไรยังเงียบเหงา

เมื่อมองท้องฟ้าที่ว่างเปล่า

จะนานเท่าไรก็ยังรัก

ยังฝันถึงวันที่มีเรา

จะนานเท่าไรยังเงียบเหงา

เมื่อมองท้องฟ้าที่ว่างเปล่า

จะนานเท่าไรก็ยังรัก

ยังฝันถึงวันที่มีเรา

จะนานเท่าไรยังเงียบเหงา

เมื่อมองท้องฟ้าที่ว่างเปล่า

จะนานเท่าไรก็ยังรัก

ยังฝันถึงวันที่มีเรา

จะนานเท่าไรยังเงียบเหงา

เมื่อมองท้องฟ้าที่ว่างเปล่า