การมีอยู่ของฉัน

การมีอยู่ของฉัน

สำหรับเธอ ฉันอาจไม่ใช่ความรัก
อาจเป็นได้เพียงแค่คนรู้จัก
แต่ฉันเชื่อทั้งหมดใจ ที่ทำมากมายให้เธอ
มันคือความรัก

ในวันนี้เธออาจไม่เข้าใจ
เธออาจจะไม่รับไม่รู้ง่ายง่าย
สำหรับฉันไม่เป็นไร แค่เธออยู่ไม่ไกล
แค่นี้ก็ดีกับฉัน

ปล่อยให้วันเวลาพาทุกความรู้สึก
ส่วนลึกของฉันไปถึงใจเธอ
ปล่อยให้การกระทำซ้ำ ๆ ที่ดูว่าบ้าบอ
จมอยู่กลางใจเธอ

วันหนึ่งเผื่อว่าเธอเห็น วันหนึ่งเผื่อว่าเธอรู้
ถ้าเผื่อว่าสักวัน ที่ตัวของฉันไม่อยู่
วันนั้นจะกอดเธอในฝัน
และบอกไปว่าฉันเป็นสุขใจ
ที่ได้รักเธอ

แต่เผื่อเธอไม่อยากรับ
และเผื่อเธอไม่อยากรู้
ก็ปล่อยให้ฉันเป็นแค่ลมแผ่วเบา
ที่พัดรอบเธอ
ถ้าการมีอยู่ของฉัน เธอลำบากใจ
เมื่อสายลมพัดผ่านไป
วันนั้นจะได้ไม่เป็นการรบกวน

ในวันนี้เธออาจไม่เข้าใจ
เธออาจจะไม่รับไม่รู้ง่ายง่าย
สำหรับฉันไม่เป็นไร แค่เธออยู่ไม่ไกล
แค่นี้ก็ดีกับฉัน

ปล่อยให้วันเวลาพาทุกความรู้สึก
ส่วนลึกของฉันไปถึงใจเธอ
ปล่อยให้การกระทำซ้ำ ๆ ที่ดูว่าบ้าบอ
จมอยู่กลางใจเธอ

วันหนึ่งเผื่อว่าเธอเห็น วันหนึ่งเผื่อว่าเธอรู้
ถ้าเผื่อว่าสักวัน ที่ตัวของฉันไม่อยู่
วันนั้นจะกอดเธอในฝัน
และบอกไปว่าฉันเป็นสุขใจ
ที่ได้รักเธอ

แต่เผื่อเธอไม่อยากรับ
และเผื่อเธอไม่อยากรู้
ก็ปล่อยให้ฉันเป็นแค่ลมแผ่วเบา
ที่พัดรอบเธอ
ถ้าการมีอยู่ของฉัน เธอลำบากใจ
เมื่อสายลมพัดผ่านไป
วันนั้นจะได้ไม่เป็นการรบกวน

วันหนึ่งเผื่อว่าเธอเห็น วันหนึ่งเผื่อว่าเธอรู้
ถ้าเผื่อว่าสักวัน ที่ตัวของฉันไม่อยู่
วันนั้นจะกอดเธอในฝัน
และบอกไปว่าฉันเป็นสุขใจ
ที่ได้รักเธอ

แต่เผื่อเธอไม่อยากรับ
และเผื่อเธอไม่อยากรู้
ก็ปล่อยให้ฉันเป็นแค่ลมแผ่วเบา
ที่พัดรอบเธอ
ถ้าการมีอยู่ของฉัน เธอลำบากใจ
เมื่อสายลมพัดผ่านไป
วันนั้นจะได้ไม่เป็นการรบกวน