กลับไปเริ่มรักกันใหม่ (time machine)

กลับไปเริ่มรักกันใหม่ (time machine)

ติดอยู่ในใจ
วันนั้นทำไมต้องพูดให้เธอช้ำใจทุกครั้ง
คงจะฝังใจใช่ไหม

เพิ่งจะรู้ซึ้ง
เมื่อครั้งที่คิดถึงเรื่องดีดี ที่เราเคยมี
เพิ่งมาเสียดายตอนนี้

สายไป เข้าใจเธอช้าไป
หากลองย้อนคืนใหม่
จะแก้ไขทุกเรื่องราว

สายไป ไม่อยากทำร้ายใจ
อ้อนวอนให้เวลาหวนกลับมา

แค่อยากจะย้อนให้เธอและฉันยืนข้างกันเหมือนก่อน
แต่ก็รู้เครื่องย้อนเวลาไม่มีจริงสักหน่อย
ก็ได้แต่คอยและภาวนาให้เรา กลับไปเริ่มรักกันใหม่
จะไม่ยอมให้เธอต้องเสียน้ำตาอีกเลย

สายไป เข้าใจเธอช้าไป
หากลองย้อนคืนใหม่
จะแก้ไขทุกเรื่องราว
แค่อยากมีบางเวลาที่ได้หวนไปเหมือนเราเพิ่งพบกัน
ให้ฉันได้ถามถึงชื่อเธออีกครั้ง

แค่อยากจะย้อนให้เธอและฉันยืนข้างกันเหมือนก่อน
แต่ก็รู้เครื่องย้อนเวลาไม่มีจริงสักหน่อย
ก็ได้แต่คอยและภาวนาให้เรากลับไปเริ่มใหม่

แค่อยากจะย้อนให้เธอและฉันยืนข้างกันเหมือนก่อน
แต่ก็รู้เครื่องย้อนเวลาไม่มีจริงสักหน่อย

ต้องปล่อยให้มันเป็นไปไม่ว่าเรื่องใด
ไม่อาจแก้ไขวันเก่า
ให้เราได้เรียนรู้รักมันเป็นอย่างไร